Software

Sistemes Operatius

Intente que tot el software que use siga lliure, i açó és en epecial als sistemes operatius. Des de fa uns anys vaig començar a utilitzar GNU/Linux, i intente utilitzar Microsoft Windows cada vegada menys

GNU/Linux no només és lliure, també crec que és millor que altres alternatives, ja que és un SO més flexible, més personalitzable i més amigable per a tasques relacionades amb la informàtica

Les distribucions GNU/Linux que utilitze i m'agraden són: